Các Môn Phái Hệ Kim


Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh - tương khắcKim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

 

Các phái hệ Thủy bao gồm

 

Nga Mi

Tố thủy băng tâm
Miên lý tàng kim
Thủy khả chí nhu
Diệc khả chí cương

Phật ở trong tim, lòng sáng thanh khiết, cứu độ thế nhân chẳng sợ nguy khó.

Tổng quan về môn phái Nga Mi:

 • Ngũ HànhThủy.
 • Khắc chế: Thiên Nhẫn, Cái Bang, Đào Hoa.
 • Vũ khí: Kiếm.
 • Đặc điểm: Tầm xa, trị liệu.
Thúy Yên

Thanh ti nhiễu chỉ
Võ lâm mê mộng
Khỉ lệ quỷ quyệt
Khinh mỹ tuyệt luân

Linh thú trợ chiến, mượn sức băng sương, tụ thành mưa tuyết, mạnh mẽ tấn công.

Tổng quan về môn phái Thúy Yên:

 • Ngũ HànhThủy.
 • Khắc chế: Cái Bang, Thiên Nhẫn, Đào Hoa.
 • Vũ khí: Dù.
 • Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, sát thương.


Thiên Sơn

Đạn chỉ băng tâm
Phù định sinh tử
Đạp tuyết chiết mai
Mộng cố nhân hồi

Lấy sức thanh âm kết thành hàn băng, xâm nhập kẻ địch, suy yếu quần hùng.

Tổng quan về môn phái Thiên Sơn:

 • Ngũ HànhThủy.
 • Khắc chế: Cái Bang, Thiên Nhẫn, Đào Hoa.
 • Vũ khí: Đàn.
 • Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ