Sự Kiện Tôn Sư trọng Đạo 20/11

 

Quý Nhân Sĩ  thân mến .

       Chào đón Sự Kiện Uống Nước Nhớ Nguồn - Ăn Quả Nhớ Người Trồng Cây 20/11 . Sơn Trang Ra mắt Event Chào Mừng Ngày  20/11. Sự  Kiện Bắt Đầu Từ Ngày 08/10 đến 23h59 ngày 30/11 /2020.

 

 

 Nội dung Sự Kiện Khi Tham Gia Các Hoạt Động : Sẽ Nhận Thêm Được Túi Nguyên Liệu và Ép Tại NPC Sự Kiện 20/11 Nha Môn Tương Dương .

Túi nguyên liệu được tìm thấy trong các hoạt động : Vượt ải , Viêm đến , Boss sát thủ , Phong Lăng độ

1. 💠 Sự Kiện Thiệp Vàng Dâng Sư : 

- Túi nguyên liệu sử dụng nhận được các Mảnh Chữ : Tôn + Sư + Trọng + Đạo

- Bút Vàng mua Giá 3 xu tại NPC Sự Kiện Tại Nha Môn Tương Dương.

- Ghép 1 Thiệp Vàng Dâng Sư = 1 Mảnh Chữ Tôn + 1 Sư + 1 Trọng + 1 Đạo + 1 Bút Vàng - Tại NPC Sự Kiện Nha Môn Tương Dương

- Khi Sử Dụng sẽ nhận được : Sử dụng Thiệp Vàng được Mặc định 2tr EXP, Ngẫu Nhiên 3 Loại Thủy Tinh , VLMT , TTK, Rương Thần Bí, Rương Mảnh HK, KNB, Mã Bài Bôn Tiêu, Mã Bài Phiên Vũ , Mã Bài Xích Long Câu – Khi dùng đến Mốc 300 nhận được : Ngẫu nhiên Rương Kim Hoàng 10 Ngày , Hoặc 1 Nhẫn Kim Quang Kích Đồ 15 ngày, 1 Ấn Hoàng Kim 15 Ngày , Càn Khôn Song tuyệt Bội,  hoặc 1 rương HKMP Tùy Chọn 30 Ngày.

- Ăn max 300 Cái reset event mất 100xu nhận được Tuyệt Kỹ Chân Kinh – Chú thích muốn sd Tuyệt Kỹ cần 10 Bút Kỹ Năng. Trong lúc Sử dụng Event sẽ ngẫu nhiên nhận được Hộp Quà Nhà Giáo 20/11 đem đi Nộp đua TOP Bảng Xếp Hạng Event.(Chú ý Nộp 1 Lần Sẽ Nộp Hết Số Hộp Quà Trong Hành Trang )

 💠  Hình Ảnh Item liên quan: 

 

 Đi Các Hoạt Động Rớt Ra       

 

Mở Túi NL Ra Mảnh Chữ Ghép

Mua Ở NPC Sự Kiện

Thành Phẩm

Khi dùng Thần Công Tái Tạo Đơn Tại Bảo Vật : Quý Nhân Sỹ có thể Ăn Thêm được Bút Kỹ Năng và Sách Tiềm Năng mỗi loại 10 cái .

 

 ReSet Mốc Event Nhận Được      

 

Bút Kỹ Năng Tăng 1 Điểm Kỹ Năng, Sách Tiềm Năng Tăng 5 Điểm Tiềm Năng 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Ấn Hoàng Kim - Thuộc Tính SL, NL +1000 + KTC 5%

 

2. 💠  Sự Kiện Tranh Gỗ Dâng Sư : 

- Túi nguyên liệu sử dụng nhận được các Mảnh Chữ : Tôn + Sư + Trọng + Đạo

- Tranh Gỗ mua Giá 1000 Điểm Tích Lũy Tống Kim tại NPC Sự Kiện Tại Nha Môn Tương Dương.

- Ghép 1 Tranh Gỗ Dâng Sư = 1 Mảnh Chữ Tôn + 1 Sư + 1 Trọng + 1 Đạo + 1 Tranh Gỗ - Tại NPC Sự Kiện Nha Môn Tương Dương.

- Khi Sử Dụng sẽ nhận được : mặc định 1tr exp, rương thần bí , KNB, Mốc 200 nhận random 1 Món Cực Phầm Hoàn Mỹ An Bang – ăn đến mốc 300 nhận 1 Sách Tiềm Năng , hoặc 1 Bút Kỹ Năng

Khi dùng Thần Công Tái Tạo Đơn Tại Bảo Vật : Quý Nhân Sỹ có thể Ăn Thêm được Bút Kỹ Năng và Sách Tiềm Năng mỗi loại 10 cái .

 

 ReSet Mốc Event Nhận Được      

 

Bút Kỹ Năng Tăng 1 Điểm Kỹ Năng, Sách Tiềm Năng Tăng 5 Điểm Tiềm Năng 

 

💠 Hình Ảnh Item liên quan: 

 

 Đi Các Hoạt Động Rớt Ra       

 

Mở Túi NL Ra Mảnh Chữ Ghép

Mua Ở NPC Sự Kiện

Thành Phẩm

 

3. 💠 Mốc Phần Thưởng Bảng Xếp hạng Nộp Hộp Quà 20/11 :

- Khi Tham Gia Sự Kiện Sử Dụng Bút Vàng : Quý Nhân Sỹ Sẽ ngẫu nhiên Nhận Được Hộp Quà 20/11. Quý Nhân Sẽ Sẽ Nộp Lại Hộp Quà Cho NPC Bảng Xếp Hạng Sự Kiện. Nếu Nhân Sỹ nào đạt 3 Mốc Đầu Bảng sẽ thứ tự Nhận được các Phần Thưởng Như Sau : 

  Bảng Xếp Hạng

Phần Thưởng Mốc

Thứ 1

 1 Món HKMP Tùy Chọn MAXOPT Vĩnh Viễn + 1 Đôi Vô Danh 1 Tháng +  1 Siêu Quang Vĩnh Viễn

Thứ 2 1 Món HKMP Tùy Chọn HSD 1 Tháng  + 1 Đôi Vô Danh 1 Tháng +  1 Siêu Quang 1 Tháng
Thứ 3

1 Món HKMP Tùy Chọn HSD 15 Ngày  + 1 Đôi Vô Danh 15 Ngày +  1 Siêu Quang 15 Ngày

 

Chú ý : HKMP Tùy chọn Trùng  Đồ HKMP Tùy Chọn Đã Có Ở SV.

Sơn Trang Võ Lâm Trung Nguyên Kính Bút !