Bảo Trì 11h30 Ngày 29/11

 

Sáng 29/11 Dự Kiến Bảo Trì Máp Hoạt Động 40p : từ 11h20 Đến 12h cập nhật VPS và 1 số tính năng Mới ( Map Tống Kim AE Hoạt Động Bình Thường ).

Sau 12h03p : bảo trì thêm 1 lần nữa dự kiến 30p.

Vậy Nhân Sỹ Chú Ý Time Hoạt Động !

Thân !