Bảo Trì Đột Xuất

 

   Chiều Nay Do Bị Nghẽn Băng Thông do bên Cung Cấp Máy Chủ nên SV có Bảo Trì Đột Xuất , từ 14h nên AE Thông Cảm sẽ có thông báo lại khi Hoàn Tất. Mong AE Thông Cảm Sự Cố Gấp Này