HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC GAME DO BOTNET

 

Quý nhân sỹ thân mến hiện tại có rất nhiều ADM bẩn cài Virus BotNet vào pacth game.


Khi tải game của những server đó về chơi máy tính các bạn đã bị dính botnet dẫn đến việc kết nối game của chúng tôi bị kết nối đường truyền thất bại .


Nhưng bạn đã chơi game của sever khác ở máy nhà hầu hết đều bị tình trạng trên .
Cách khắc phục như sau :


1 --- Reset modem mạng và vào lại .

2 --- Reset máy tính và đăng nhập vào lại .

3 --- Tải Phần Mềm diệt Virus Malwarebytes về và Diệt Virus Rồi tải Lại Patch game về cài lại Game. Link Tải Malware Tại Đây . ( Sau khi diệt hết Virus Nhân sỹ nhớ tháo gỡ cài đặt Malware ra khỏi máy tính rồi mới cài lại game ) , Hoặc Nhân Sỹ cũng có thể cài đặt Phần mềm Diệt Virus Malware có ở Patch Game của Tiếu Ngạo Võ Lâm

4 --- Cài lại win cho máy tính .(nếu 3 cách trên không được )

5 --- PM lên FanPage để được Hỗ Trợ nếu Nhân Sỹ chưa làm được.


Nhân sỹ lưu ý : Cách khắc phục reset mày tính và modem và diệt virus ko được thì chỉ còn cách cài lại win cho máy thôi vì máy tính các bạn đã dính phải 1 lượng lơn botnet giúp các ADM bẩn đi phá hoại các Server khác .