Hướng Dẫn Giao Dịch Tiền Đồng ( Xu )

1. Hệ Thống Nạp Tiền Đồng Qua Ngân Hàng ( Nhân sỹ Nạp Tiền Đồng vui lòng liên hệ qua Page lấy Số Tài khoản ).

 

Donate từ 100k đến dưới 500k Được Khuyến Mại 30%
Donate từ  500k đến dưới 1000k Được Khuyến Mại 40%
Donate từ 1000k đến dưới 2000k Được Khuyến Mại 50 %
Donate từ 2000k - 3000k Được Khuyến Mại 60%
Donate 3000k - 5000k Được Khuyến Mại 80 %
Các Mức khác Liên Hệ Page

 

- Bắt đầu từ Ngày : 23/10/2020 - 00h ngày 25/10 . Tất cả AE Donate Từ 1m Trở Lên /1 Ngày. Sẽ nhận được 1 Vé X2 Tiền Đồng ( Duy Nhất Trong Tháng - 1 Tháng 1 Vé , Các Bang Chủ Sẽ Được 2 Vé X2 Trong Tháng )

Nhân sỹ Nạp Tiền Đồng vui lòng liên hệ qua page lấy Số Tài khoản.

2. Hệ Thống Nạp Thẻ Gate + Thẻ Điện Thoại ( Không Khuyến Cáo Nạp Theo Hình Thức Này ): Hiện Đang Bảo Trì Quý Nhân Sỹ Chưa nên Nạp Qua Hình Thức Này - (quý Nhân Sỹ vui lòng lên trang chủ và nhấp Vào Mục Nạp Thẻ: ( Nhân sỹ chú ý nạp tiền đồng qua hình thức này sẽ không Có Khuyến Mại ).

3. Cả 2 Hình thức nạp Tiền Đồng trên đều được ADM gd Xu trực tiếp hoặc add Tiền Đồng vào tài khoản - Nhân sỹ Vui lòng rút Tiền Đồng tại Tiền Trang Lâm An - PM Page để Lấy mã rút XU - Hotline Hỗ Trợ 24/7 0866.823.033