Lễ Hội Giáng Sinh

 

Quý Nhân Sĩ  thân mến .

       Giữa mùa đông lạnh giá, Ông Già Noel cưỡi xe tuần lộc chở quà từ Bắc cực xa xôi đến thăm nhân sĩ võ lâm ở các thành thị, thôn trấn. Nhưng không may, trên đường đi, ông đã làm thất lạc túi quà cùng với cỗ xe tuần lộc thân yêu của mình. Giữa khung cảnh lạ lẫm của võ lâm Trung Nguyên, bao quanh Ông Già Noel chỉ là một màn tuyết dày trắng xóa, ông chỉ còn cách nhờ những hào kiệt vốn thông thuộc đường đi nước bước của thế giới võ lâm tìm lại giúp mình những vật phẩm đã đánh mất..... Sự  Kiện Bắt Đầu Từ Ngày 23h59 Ngày 6/12 đến 23h59 ngày 26/12 /2020.

 

 

 Nội dung Sự Kiện Khi Tham Gia Các Hoạt Động : Sẽ Nhận Thêm Được Túi Quà Giáng Sinh và Ép Tại NPC Ông Già Noel 197/201 Nha Môn Tương Dương .

Túi nguyên liệu được tìm thấy trong các hoạt động : Vượt ải , Viêm đến , Boss sát thủ , Phong Lăng độ , Tống Kim , Boss Hoàng Kim.

1. 💠 Sự Kiện  :

- Túi Giáng Sinh sử dụng nhận được các : Bông Tuyết + Cành Thông + Nón Len + Cà Rốt

- Khăn Choàng Đỏ mua Giá 2 xu tại NPC Ông Già Noel Sự Kiện Tại Nha Môn Tương Dương.

- Ghép 1 Người Tuyết Khăn Choàng Đỏ = 1 Khăn Choàng Đỏ + 1 Bông Tuyết + 1 Cành Thông + 1 Nón Len + 1 Cà Rốt - Tại NPC Sự Kiện Nha Môn Tương Dương

- Khi Sử Dụng sẽ nhận được : Mặc định 3tr EXP, Ngẫu Nhiên 3 Loại Thủy Tinh , TTK,1 Món Cực Phẩm Hoàn Mỹ An Bang ngẫu nhiên, KNB , Hồn Ngọc , Huyết Ngọc .

– Khi dùng đến Mốc 200 nhận được : Ngẫu nhiên 1 Hồn Ngọc, hoặc 1 Huyết Ngọc , Hoặc 1 Áo Nhu Tình.

– Khi dùng đến Mốc 300 nhận được : Ngẫu nhiên 1 Hồn Ngọc, hoặc 1 Huyết Ngọc , Hoặc  1 Nhẫn Kim Quang HSD 15 Ngày,

– Khi dùng đến Mốc 400 nhận được : Ngẫu nhiên 1 Hồn Ngọc, hoặc 1 Huyết Ngọc , Hoặc  1 Nhẫn Kim Quang HSD 15 Ngày hoặc 1 Tuyệt Kỹ Chân Kinh hoặc 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội + 2 Skill 15 ngày .

- Ăn max 400 Cái reset event mất 20xu nhận được : 2 Bút Kỹ Năng ăn vào được thêm 1 điểm kỹ năng ( cần 10 bút kỹ năng sẽ sử dụng được Tuyệt Kỹ Chân Kinh ) – Chú thích muốn sd Tuyệt Kỹ cần 10 Bút Kỹ Năng. 

 

2 .💠  Hình Ảnh Item liên quan:

Mở Túi Giáng Sinh

Mở Túi Giáng Sinh

Mở Túi Giáng Sinh

Mở Túi Giáng Sinh

Mua ở NPC Sự Kiện

Hoạt Động Rớt Ra

Thành Phẩm

 

 

 

Khi sưu tầm đủ 10 Bút Kỹ năng Quý Nhân Sỹ có thể Ăn được Tuyệt Kỹ Chân Kinh

 

 Mốc Event Nhận Được      

ReSet Mốc Event Nhận Được Bút Kỹ Năng Tăng 1 Điểm Kỹ Năng  

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

 

3. 💠 Mốc Phần Thưởng Bảng Xếp Hạng  :

- Khi Tham Gia Sự Kiện  :  Nếu Nhân Sỹ nào đạt 3 Mốc Đầu Bảng sử dụng Người Tuyết Khăng Choàng Đỏ sẽ thứ tự Nhận được các Phần Thưởng Như Sau : 

  Bảng Xếp Hạng

Phần Thưởng Mốc

Thứ 1

 1 Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Song 15 Ngày + 1 Món HKMP Tùy Chọn Maxopt Vĩnh Viễn + 1 Quân Hàm Cấp 5 HSD 15 Ngày + 1 Siêu Quang Vĩnh Viễn + 1 Món Trấn Bang HSD 15 Ngày Tùy Chọn

Thứ 2 1 Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Song 15 Ngày + 1 Xích Long Câu Vĩnh Viễn + 1 Món Trấn Bang HSD 15 Ngày Tùy Chọn + 1 Nhẫn Kim Quang 15 Ngày
Thứ 3

 1 Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Song 15 Ngày + 1 Nhẫn Kim Quang 15 Ngày  + 1 Xích Long Câu Vĩnh Viễn

 

Chú ý : HKMP Tùy chọn Trùng  Đồ HKMP Tùy Chọn Đã Có Ở SV.

Sơn Trang Võ Lâm Trung Nguyên Kính Bút !