HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tham gia Nhận ngay cấp 190 + 1 sét an bang + 1 set đồ xanh 6 dòng + 1 món HKMP

CAM KẾT KHÔNG RA ITEM SIÊU NHÂN - LỘ TRÌNH CHẬM DÀI 

CÂN BẰNG NGƯỜI CHƠI CŨ MỚI 

SÂN CHƠI PK THỂ HIÊN ĐẲNG CẤP KHÔNG CHÊNH LỆCH ĐỒ ĐẠC

 

1. NPC Ép Trang Bị : tại NPC Thợ Rèn Thần Binh 196/200 Tương Dương :

   Khi Tham gia các hoạt động chính Trong game Quý Nhân sỹ sẽ thu thập được các item sau là chính : và ép đồ tại NPC Thợ Rèn Thần Binh.

- Rương Thần Bí Mở Ra :May mắn sẽ nhận đc 1 Rương Kim Hoàng (mở ra 1 Món HKMP HSD 10 ngày random Phái ) hoặc ra 2tr điểm KN, 1 Mã Bài Phiên Vũ Hoặc 1 Mã Bài Xích Long Câu , hoặc ra 5 Kim Nguyên Bảo hoặc 10 Máu Đại Tống Kim.

- Rương Mảnh Hoàng Kim : Mở ra Mảnh Áo Nhu Tình Hoàn Mỹ , Hoặc Mảnh An Bang Hoàn Mỹ.

- Túi May Mắn :  mở ra 1 trong các item sau: 1Xu  hoặc 20 triệu điểm kinh nghiệm hoặc 1 rương HKMP HSD 10 ngày hoặc Loại 1 Mã Bài Phiên Vũ  hoặc 1 mã bài Xích Long Câu. 1% Tỷ lệ ra 1 Rương Kim Hoàng chứa đồ HKMP Vĩnh Viễn.

 

2. Các Hoạt Động Chính Trong Game.

 

Hoạt động Gian gian Phần thưởng
Boss Đại Hoàng Kim 

 

12h5.19h35.22h5

 

 

 Phần thưởng cố định : 50 triệu điểm KN + 50 Tiền Đồng + 10 Kim Nguyên Bảo + 2 Rương Thần Bí.

Tỷ lệ 50% 1 Túi May Mắn + 50% 2 Rương Mảnh HKMP.

Thêm Phần thưởng rớt ra may mắn các item sau : 1 Thủy Tinh + 1 Phúc Duyên Đại + Quế Hoa Tứu + Tiên Thảo Lộ 8h +  1 THBT + 1 Võ Lâm Mật Tịch + 1 Tẩy Tủy Kinh.

 

Trống Khải Hoàn + Boss Kim Quang 19h35 Ở Chiến Long Động 

Boss Kim Quang : 100 Tiền Đồng+ Thưởng Khác

Trống Khải Hoàn : 50 Tiền Đồng + 500 Máu Tống Kim Càn Khôn Tạo Hóa Đan Đại

 

Quả Hoàng Kim + Huy Hoàng thời  gian 12h5 19h35 Chiến Long Động 188 /193

Chắc chắn nhận được 50tr điểm + Tiền Đồng + 1 Rương Mảnh HKMP Ngẫu Nhiên + 20 Kim Nguyên Bảo + 2 Rương Thần Bí.

Quả thường 2tr EXP + Máu Tống Kim

Tống Kim 9h-11h-13h-15h-17h-19h-21h

Trận 13hx2 + 21h x3 Điểm Tích Lũy + Tiền đồng cần câu + item Khác

Các trận khác x1 Điểm Tích Lũy + Tiền đồng + cần câu + item Khác

Viêm Đế  00h25 08h25 10h25, 16h25, 22h25

 

 Qua 1 ải đánh boss 10 triệu điểm KN + Tiền Đồng + Rương Mảnh HK ngẫu nhiên + Kim Nguyên Bảo + Rương Thần Bí. 

 

Lồng đèn Bang Hội CẬP NHẬT

CẬP NHẬT

Vượt Ải Giờ lẻ Bỏ 13h 19h 21h

 

  1.   Qua Ải đc 1 Rương Mảnh HK Ngẫu Nhiên + 2 Rương Thần Bí + 5 Kim Nguyên Bảo + 10 % Tỷ lệ 1 Túi May mắn.
  2.  Túi may mắn : mở ra 1 trong các item sau: 1Xu  hoặc 20 triệu điểm kinh nghiệm hoặc Loại 1 Mã Bài Phiên Vũ hoặc 1 mã bài Xích Long Câu, may mắn nhận được Rương Kim Hoàng Vĩnh Viễn.

 

Phong Lăng Độ giờ chẵn - bỏ 20h

 

  1. PLD Các Giờ Chẵn -  Bỏ 20h : Boss Rớt 15xu + 2 Rương Mảnh HK Ngẫu Nhiên + 2 Rương Thần Bí +  10 Kim Nguyên Bảo + 10 % Tỷ lệ 1 Túi may mắn.
  2.  Túi may mắn : mở ra 1 trong các item sau: 1Xu  hoặc 20 triệu điểm kinh nghiệm hoặc Loại 1 Mã Bài Phiên Vũ hoặc 1 mã bài Xích Long Câu.may mắn nhận được Rương Kim Hoàng Vĩnh Viễn

 

Boss Sát Thủ

7h-21h

22h-00h

Phần thưởng cố định : Đồ Xanh + 10 triệu điểm KN + 2 Kim Nguyên Bảo,  May mắn nhận đc  thêm Thủy Tinh, THBT, Phúc Duyên Đại. Máu Đại Tống Kim + Cần Câu Cá

Vận Tiêu Cá Nhân

Ba Lăng Huyện (204/198)

thời gian Bỏ ko cho vận từ 2h sáng đến 7h sáng

10 Lưới Đánh Cá + 50tr điểm KN + 5 Kim Nguyên Bảo + 50 Máu Đại Tống Kim.           

Dã Tẩu

Nhiệm vụ 1 ngày 30

Full Giờ

Mốc 500 Nhận 1 Huyết Ngọc, Mốc 1000 Nhận 1 Áo nhu Tình, Mốc 1500 1 Hồn Ngọc + 1 Huyết Ngọc. Mốc 2000 Nhận 1 Áo Nhu Tình Hoàn Mỹ . Mốc Sau – Cập Nhật Sau…

 

Vân tiêu Bang Hội

Ba Lăng Huyện

100 Tiền Đồng
Câu cá

Ba Lăng huyện 

(177/212)

Máu Tống kim + 1000000 exp
Đấu Ngưu 

18h50

T2 + T4 + T6 + CN

Ngưu thắng:  Tiền đồng  + 10tr EXP

Bảo rương kim ngưu Tiền đồng

Đua Ngựa

18h50

T3 + T5 + T7

Tiền đồng

TOP 1 ~ TOP 30 

Boss Độc Cô

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau

Đấu Trường Hoa Sơn Mở Sau Cập Nhật Sau
Liên Đấu 11h - 18h Điểm Vinh Dự
Hoạt Động Thần Bí 20h30 50 Tiền Đồng
Tiêu Bang Chiến Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau

 

3. Lộ Trình Game :

- OPEN : 10h sáng Chủ Nhật 11/10/2020 : Thưởng Xu Lớn Khi tham gia Tống Kim 21h 4 Ngày 10,11,12,13 tháng 10 /2020.

- Công Thành Chiến Và Thiên Tử + Đấu Trường Hoa Sơn : Sẽ được mở Sau OPEN 2 Tuần.

- Tính Năng Tiêu Bang Chiến : Mở sau CTC 1 Tuần.

- Lộ Trình Phát triển từ : An Bang Hoàn Mỹ + Nhu Tình + Đồ Viêm Đế + HKMP có dạn sử dụng ( với tốc độ ra đồ chậm ). Đồ Hoàng Kim MP Vĩnh Viễn sẽ xuất hiện Siêu Hiếm và ít , tỷ lệ random ở túi may mắn + event sự kiện.

Chi tiết các Hoạt động cụ thể sẽ được Sơn Trang cập nhật thêm tại trang chủ

 

Sơn Trang Võ Lâm Trung Nguyên !