HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tham gia Nhận ngay cấp 190 + 1 sét an bang + 1 set đồ xanh 6 dòng + 1 món HKMP

CAM KẾT KHÔNG RA ITEM SIÊU NHÂN - LỘ TRÌNH CHẬM DÀI 

CÂN BẰNG NGƯỜI CHƠI CŨ MỚI 

SÂN CHƠI PK THỂ HIÊN ĐẲNG CẤP KHÔNG CHÊNH LỆCH ĐỒ ĐẠC

 

1. NPC Ép Trang Bị : tại NPC Thợ Rèn Thần Binh 196/200 Tương Dương :

   Khi Tham gia các hoạt động chính Trong game Quý Nhân sỹ sẽ thu thập được các item sau là chính : và ép đồ tại NPC Thợ Rèn Thần Binh.

- Rương Thần Bí Mở Ra :May mắn sẽ nhận đc 1 Rương Kim Hoàng (mở ra 1 Món HKMP HSD 10 ngày random Phái ) hoặc ra 2tr điểm KN, 1 Mã Bài Phiên Vũ Hoặc 1 Mã Bài Xích Long Câu , hoặc ra 5 Kim Nguyên Bảo hoặc 10 Máu Đại Tống Kim.

- Rương Mảnh Hoàng Kim : Mở ra Mảnh Áo Nhu Tình Hoàn Mỹ , Hoặc Mảnh An Bang Hoàn Mỹ.

- Túi May Mắn :  mở ra 1 trong các item sau: 1Xu  hoặc 20 triệu điểm kinh nghiệm hoặc 1 rương HKMP HSD 10 ngày hoặc Loại 1 Mã Bài Phiên Vũ  hoặc 1 mã bài Xích Long Câu. 1% Tỷ lệ ra 1 Rương Kim Hoàng chứa đồ HKMP Vĩnh Viễn.

 

2. Các Hoạt Động Chính Trong Game.

 

Hoạt động   Thời gian Phần thưởng
Boss Đại Hoàng Kim 

 

12h5.19h35.22h35

 

 

 Phần thưởng cố định : 50 triệu điểm KN + 50 Tiền Đồng + 10 Kim Nguyên Bảo + 2 Rương Thần Bí.

Tỷ lệ 50% 1 Túi May Mắn + 50% 2 Rương Mảnh HKMP.

Thêm Phần thưởng rớt ra may mắn các item sau : 1 Thủy Tinh + 1 Phúc Duyên Đại + Quế Hoa Tứu + Tiên Thảo Lộ 8h +  1 THBT + 1 Võ Lâm Mật Tịch + 1 Tẩy Tủy Kinh. + 10 % 1 Rương Kim Hoàng 10 Ngày

 

Trống Khải Hoàn  Boss Kim Quang 20h05 Ở Chiến Long Động 

Boss Kim Quang : 100 Tiền Đồng + Thưởng Khác

Trống Khải Hoàn : 50 Tiền Đồng + 500 Máu Tống Kim Càn Khôn Tạo Hóa Đan Đại

 

Quả Hoàng Kim + Huy Hoàng thời gian 12h5  Chiến Long Động 188 /193

Chắc chắn nhận được 50tr điểm + Tiền Đồng + 1 Rương Mảnh HKMP Ngẫu Nhiên + 20 Kim Nguyên Bảo + 2 Rương Thần Bí.

Quả thường 2tr EXP + Máu Tống Kim

Tống Kim 9h-11h-13h-15h-17h-19h-21h-23h

Trận 13hx2 + 21h x3 Điểm Tích Lũy + Tiền đồng cần câu + item Khác

Các trận khác x1 Điểm Tích Lũy + Tiền đồng + cần câu + item Khác

Viêm Đế  00h25 08h25, 16h25, 22h25

 

 Qua 1 ải đánh boss 10 triệu điểm KN + Tiền Đồng + Rương Mảnh HK ngẫu nhiên + Kim Nguyên Bảo + Rương Thần Bí. 

 

Lồng đèn Bang Hội 22h30

Tiền Đồng

Vượt Ải Giờ lẻ Bỏ 13h 19h 21h

 

  1.   Qua Ải đc 1 Rương Mảnh HK Ngẫu Nhiên + 5 Rương Thần Bí + 5 Kim Nguyên Bảo + 10 % Tỷ lệ 1 Túi May mắn+ 50% nhận đc 1 Xu.
  2.  Túi may mắn : mở ra 1 trong các item sau: 1Xu  hoặc 20 triệu điểm kinh nghiệm hoặc Loại 1 Mã Bài Phiên Vũ hoặc 1 mã bài Xích Long Câu, may mắn nhận được Rương Kim Hoàng Vĩnh Viễn.

 

Phong Lăng Độ giờ chẵn - bỏ 20h

 

  1. PLD Các Giờ Chẵn -  Bỏ 20h : Boss Rớt 15xu + 2 Rương Mảnh HK Ngẫu Nhiên + 5 Rương Thần Bí +  10 Kim Nguyên Bảo + 10 % Tỷ lệ 1 Túi may mắn.
  2.  Túi may mắn : mở ra 1 trong các item sau: 1Xu  hoặc 20 triệu điểm kinh nghiệm hoặc Loại 1 Mã Bài Phiên Vũ hoặc 1 mã bài Xích Long Câu.may mắn nhận được Rương Kim Hoàng Vĩnh Viễn

 

Boss Sát Thủ

7h-21h

22h-00h

Phần thưởng cố định : 2 Rương Thần Bí + Đồ Xanh + 10 triệu điểm KN + 2 Kim Nguyên Bảo,  May mắn nhận đc  thêm Thủy Tinh, THBT, Phúc Duyên Đại. Máu Đại Tống Kim + Cần Câu Cá

Vận Tiêu Cá Nhân

Ba Lăng Huyện (204/198)

thời gian Bỏ ko cho vận từ 2h sáng đến 7h sáng

10 Lưới Đánh Cá + 50tr điểm KN + 5 Kim Nguyên Bảo + 50 Máu Đại Tống Kim + 50% nhận đc 1 Xu + 2 Rương Thần Bí.           

Dã Tẩu

Nhiệm vụ 1 ngày 30

Full Giờ

Mốc 500 Nhận 1 Huyết Ngọc, Mốc 1000 Nhận 1 Áo nhu Tình, Mốc 1500 1 Hồn Ngọc + 1 Huyết Ngọc. Mốc 2000 Nhận 1 Áo Nhu Tình Hoàn Mỹ . Mốc Sau – Cập Nhật Sau…

 

Vân tiêu Bang Hội

Ba Lăng Huyện

100 Tiền Đồng +  1 Rương Kim Hoàng 10 Ngày
Câu cá

Ba Lăng huyện 

(177/212)

Máu Tống kim + 1000000 exp
Đấu Ngưu 

18h50

T2 + T4 + T6 + CN

Ngưu thắng:  Tiền đồng  + 10tr EXP

Bảo rương kim ngưu Tiền đồng

Đua Ngựa

18h50

T3 + T5 + T7

Tiền đồng

TOP 1 ~ TOP 30 

Boss Độc Cô Cầu Bại

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau

Đấu Trường Sinh Tử 22h5

Quảng Hoàng Kim Khổng Lồ

Boss Độc Cô Cầu Bại

Quả Huy Hoàng 3 Đợt

Liên Đấu 11h - 18h Điểm Vinh Dự
Hoạt Động Thần Bí 20h30 50 Tiền Đồng
Tiêu Bang Chiến Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau

 

3. Lộ Trình Game :

- OPEN : 10h sáng Chủ Nhật 11/10/2020 : Thưởng Xu Lớn Khi tham gia Tống Kim 21h 4 Ngày 10,11,12,13 tháng 10 /2020.

- Công Thành Chiến Và Thiên Tử + Đấu Trường Hoa Sơn : Sẽ được mở Sau OPEN 2 Tuần.

- Tính Năng Tiêu Bang Chiến : Mở sau CTC 1 Tuần.

- Lộ Trình Phát triển từ : An Bang Hoàn Mỹ + Nhu Tình + Đồ Viêm Đế + HKMP có dạn sử dụng ( với tốc độ ra đồ chậm ). Đồ Hoàng Kim MP Vĩnh Viễn sẽ xuất hiện Siêu Hiếm và ít , tỷ lệ random ở túi may mắn + event sự kiện.

Chi tiết các Hoạt động cụ thể sẽ được Sơn Trang cập nhật thêm tại trang chủ

 

Sơn Trang Võ Lâm Trung Nguyên !