BQT Trung Nguyên Võ Lâm Thông Báo

 

-    Vấn đề rớt mạng 2 Hôm Nay Nhiều SV đang Bị nghẽn Băng Thông Máy Chủ do bên cung cấp VPS nhiều SV có vấn đề.

-    AE đợi bên VPS xử Lý lại - Lỗi Chung của tất cả các SV do nhà Cung Cấp nên đợi bên cung cấp Xử Lý.

-   SV có thêm Đường Truyền Dự Phòng nên nếu quá Lâu ADM sẽ Xử lý sang đường truyền khác để ae chơi.

Đây là vấn đề Chung do bên Cung Cấp VPS của nhiều SV , nên mong các AE thông cảm vì sự cố Bất Khả Kháng Này

 

Thân !