Để cài đặt cho  Android bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau
Bước 1 : click vào mục Download bên dưới


Bước 2 : ra màn hình chính click vào tệp hoặc file của tôi
(tùy từng máy quy định)

Click vào thư mục APK

Chọn file cần cài đặt: VoLamTrungNguyên.APK

Bước 3 : ấn vào cài đặt

Chờ máy xắp xếp ứng dụng ( có thể mất vài phút)

Bước 4: click mở ứng dụng và bắt đầu chơi game bình thường
( ấn cho phép các yêu cầu của app hiện ra như mirco để chat voice...)


 

Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ