Boss Hoàng Kim

11/08/2020

 

 BOSS Hoàng Kim: mỗi giờ sẽ xuất hiện 1 con, riêng 12h30 và 19h xuất hiên 10 con

 Phần Thưởng: 50xu /1 và Đá ép đồ tím ngẫu Nhiên

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.