Tổng hợp Phần Thưởng Cày xu và Thời Gian Hoạt Động Trong Game

22/08/2020

 

Tổng hợp Phần Thưởng Cày xu và Thời Gian Hoạt Động Trong Game 
Chào mừng quý nhân sỹ đến với sân chơi server Hoàng Kim

Ban Điều Hành thông TỔNG HỢP PHẦN THƯỞNG CÀY XU HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN TRONG GAME để quý nhân sỹ tham khảo trên bước đường bôn tẩu sẽ trải nghiệm tốt hơn

* Nội dung thông tin như sau  :

 Tính Năng :Phong Lăng Độ - 11h và 22h hàng tuần, phút thứ 13 thủy tặc xuất hiên, cập bến sau 25p

 

 phần thưởng: tiêu diệt đầu lĩnh::200+ và 3 loại đá hiện qua bến 5xu

 

 

 Tính Năng: Vượt ải- tất cả các giờ

 

 phần thưởng: qua 30 ải 25 XU + rương đồ xanh

 

 

 Tính Năng: Boss sát thủ  tất cả bản đồ 90

 

 phần thưởng: 4 xu trên 1 con bos 

 

 Tính Năng: Tín Sứ

 

 phần thưởng: 5 xu
 

 Tính Năng: Bảo Tàng Viêm Đế : 8h25-10h25-14h25-16h25-18h25-22h25

 

 phần thưởng: qua ải: 4xu- ải 10: 10xu- chiến thắng 20xu + rương đồ xanh. giết 1 mạng 10xu

 

 

 Tính Năng: Lôi Đài tử Chiến:19h thứ 3-5-7 hàng tuần- sẽ được mở khi server di vào ổn định

 

 phần thưởng: cập nhập

 

 Tính Năng: Đua Ngựa Sa mac:sẽ được mở khi server di vào ổn định

 

 Tính Năng: Quả Hoàng Kim: 12h hàng ngày

 

 phần thưởng: Quả Hoàng Kim: 500xu, quả huy hoàng : 50xu

 

 Tính Năng: Vân tiêu Bang hội: 19h30 hàng ngày tại map Vong Ưu Thành

 

 phần thưởng: 1000 xu

 
 

 Tính Năng: Siêu Bos VIP- 1và 2000 xuất hiện tại Lãnh Địa Chiến

 

 phần thưởng:10000 xu+ đồ phổ HKMP

 

 Tính Năng: Tống Kim:13h-15h-21h-23h


 phần thưởng: thưởng trận 13h và 21h

 

 top 1 : 500 xu

 

 top 2 : 400 xu

 

 top 3: 300 xu

 

 top 4-10: 100 xu


server ổn định sẽ cập nhập thêm tính năng: Lôi đài Bang hội 16vs16, Long Trụ Đại Chiến, Đại Hội Anh Hùng, Tần Thủy Hoàng,Nguyệt Ca Đảo
 
 

 
   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.